All-Time Convict Cup Points List

Team England


Player
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total
Emir Mani DNP DNP 2.0 3.0* 2.0 1.5 1.5 2.0 2.0 2.5* 2.0 18.5
Matt Siddons 2.0 1.0 2.5* 3.0* 2.0 2.5* 1.5 1.0 DNP DNP DNP 15.5
Richard Overstall DNP DNP 1.0 DNP 2.0 3.0* 2.0 1.0 1.0 3.0* 2.0 15.0
Jason Tellett 2.0 1.5 1.5 2.0 1.0 1.5 0.0 1.0 2.0 DNP 2.0 14.5
Fraser Crawford DNP DNP DNP DNP 2.0 2.0 2.0 2.5* 1.0 2.0 2.5*^ 14.0
Dave Frew DNP 2.5* DNP DNP DNP 3.0* 2.0 1.0 1.5 2.0 1.5 13.5
Nick Haley DNP DNP 2.0 2.0 3.0* DNP 2.0 0.0 DNP 2.0 2.0 13.0
Paul Midgley DNP DNP DNP DNP 3.0* 0.0 2.0 1.5 3.0* 2.0 DNP 11.5
Nick Cleeve DNP 2.0* 1.0 2.0 DNP 2.5* 0.5 2.0* DNP DNP DNP 10.0
Dan Smith 2.0 1.5 DNP DNP DNP 1.0 DNP 1.5 2.0 2.0 DNP 10.0
Zac Vogel 2.5* 1.5 2.5* 1.0 0.0 2.0 DNP DNP DNP DNP DNP 9.5
Jon Kelly 2.5* DNP 1.0 2.0 DNP 3.0* DNP DNP 1.0 DNP DNP 9.5
Matt Strutt DNP DNP DNP DNP DNP DNP 1.0 1.0 2.5* 1.5 2.0 8.0
Jody Loughlin 1.0 2.5* 2.0 2.0 DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP 7.5
Simon Millard 2.0 2.0 1.0 1.5 0.5 DNP DNP DNP DNP DNP DNP 7.0
Killian Donnelly DNP DNP DNP DNP DNP 2.0 DNP 2.0 1.0 2.0 0.0 7.0
Alex Carr 1.0 0.5 DNP 1.0 2.0 DNP DNP DNP DNP DNP 1.5* 6.0
Stuart Jarvis DNP 1.0 DNP 1.0 1.5 DNP 2.0 DNP DNP DNP DNP 5.5
Jon Piggott DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP 2.0 2.0 1.0 5.0
Ally McCall DNP DNP DNP DNP DNP DNP 3.0* DNP DNP DNP DNP 3.0
Crispin Kerr DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP 1.0 2.0 DNP 3.0
Alex Lee 1.5 1.0 DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP 2.5
Chris Evans DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP 1.0 1.5* 2.5
Ray Lewis DNP DNP 2.0 DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP 2.0
Tim Millard DNP DNP DNP 1.5 0.5 DNP DNP DNP DNP DNP DNP 2.0
Adam Hemming 1.5 DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP 1.5
Tim Whyld/a> DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP 1.5 1.5
Jason Little DNP DNP 1.0 DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP 1.0
Dan Sandy DNP 0.0 DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP 0.0
Total Team Points
12 12 13 14.5 13 15.5 13 10.5 13.5 16.0 13.5 146.5
* indicates unbeaten that year


Team SouthernPlayer 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total
Mike Trigwell 2.5* 2.0* 1.0 2.0 1.0 3.0* 2.5* 2.0* 1.0 0.5 1.0 18.5
Howard Townsend DNP DNP 0.5 1.0 2.5* 1.0 2.0 2.0 2.5* 2.0 1.0 14.5
Greg Kalisz 1.0 2.0 0.5 1.0 2.5* 0.0 1.0 2.0 2.0 1.0 1.0 14.0
Nathan Jackson 0.0 2.0 2.0 0.0 2.0 1.0 2.0 1.5 0.5 1.0 1.0 13.0
James Battersby DNP DNP 1.0 2.0 2.0 1.5 2.0 0.5 1.0 0.0 2.0 12.0
Jamie Maher DNP DNP DNP DNP DNP 3.0* DNP 1.5 3.0* 1.5 1.5 10.5
Colin Esplin 1.5 2.5* 1.0 2.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.5 10.5
Matt Bugden 2.5* 2.0 2.0 0.0 2.0 0.0 DNP DNP DNP 1.0 DNP 9.5
Ben Evans DNP 1.0 2.0 2.5* 0.0 0.0 2.0 1.0 DNP DNP DNP 8.5
Matt Zibert DNP DNP DNP DNP DNP 1.5 1.0 1.0 2.5* DNP 2.0 8.0
Ryan Malam DNP DNP DNP DNP 1.5 0.0 0.5 3.0* 1.0 2.0 DNP 8.0
Chris Jackson DNP 1.0 DNP DNP DNP DNP 2.0 2.0 1.0 1.0 0.5 7.5
Anthony Dumont 1.0 2.5* 2.5* DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP 6.0
Anthony Carter DNP DNP DNP DNP DNP DNP 0.5 2.0 0.5 1.0 2.0 6.0
Rob Harris 1.0 1.5 3.0* DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP 5.5
Chris Sinclair DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP 1.0 2.0 2.0* 5.0
Aaron Hamson 0.0 1.5 1.0 1.0 1.0 DNP DNP DNP DNP DNP DNP 4.5
Michael Hawke DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP 2.0 2.0
Phil Devlin 1.5 0.5 DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP 2.0
Paul Molan DNP DNP DNP 1.0 1.0 DNP DNP DNP DNP DNP DNP 2.0
Lindsay Gordon-Smith 1.0 DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP 1.0
Miguel Garcia DNP DNP DNP 1.0 DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP 1.0
Allen Harivel DNP DNP DNP DNP 0.0 1.0 0.0 DNP DNP DNP DNP 1.0
Liam Cox DNP DNP DNP 0.5 DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP 0.5
Ben McLachlin DNP 0.5 DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP 0.5
Derek Evans DNP DNP 0.0 DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP 0.0
Total Team Points
8 12 11 9.5 11 8.5 11 13.5 10.5 8 10.5 113.5
* indicates unbeaten that year
^ indicates Michael Trigwell MVP Medal winner
Bold font indicates captain or vice captain during that year.